หาดบ้านกรูด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยชายหาดสีขาวนวล ลักษณะโค้งมนคล้ายพระจันทร์เสี้ยว มีความยาวประมาณ 10 ก.ม. และน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ใสสะอาด ที่ปกคลุมด้วยทิวสนและต้นมะพร้าวที่ขึ้นอยู่เรียงรายตามแนวชายหาด
   
เขาธงชัย เป็นจุดชมวิวที่สำคัญของชายหาดบ้านกรูด จากจุดนี้จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก บนเขาธงชัยเป็นพุทธรรมสถานที่ประดิษฐานของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระพุทธกิติสิริชัย และพระตำหนักกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
   
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ รูปลักษณ์เป็นอาคารชุดหลังเดียว ขนาดใหญ่ ในเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ มีเจดีย์ประธาน องค์ใหญ่ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างเสร็จครบรูป เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบกแกะสลักอย่างสวยงาม โดยมีพระเจดีย์ รายล้อม 4 ทิศ 8 องค์
   
พระพุทธกิติสิริชัย คณะสงฆ์วัดทางสายร่วมกับชาวบ้าน สร้างถวายสมเด็จนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานถวายนามว่า “พระพุทธกิติสิริชัย”
   
พระตำหนักกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เป็นพระตำหนักก่ออิฐถือปูนหันหน้าออกสู่ทะเลภายในมีพระรูปของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นลักษณะประทับยืน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2525 และนำพระรูปมาประดิษฐานไว้ เมื่อ พ.ศ.2531 ทำพิธีสมโภชและเปิดพระตำหนัก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2535
   
การขุดค้นพบเรือยาวโบราณ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. นายอุไร นิลเพชร ได้สำรวจไม้ในคลองกรูด ชุมชนบ้านทุ่งเรือยาว เทศบาลตำบลบ้านกรูด เพื่อที่จะนำไม่ไปประดับบ้าน แต่เมื่อเห็นไม้ซึ่งขณะนั้นตนไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไร จึงขุดดู พบว่าเป็นเรือยาวโบราณจึงขุดขึ้นมาโดยการจุดธูปบอกว่าถ้าอยากอยู่กับเราให้ขึ้นมาทั้งลำ ซึ่งมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๕.๒ วาหรือความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐ เมตร
   
   
 
เทศบาลตำบลบ้านกรูด
ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทร/โทรสาร 0-3269-5337
Copyright © 2007 WWW.BANKRUTCITY.GO.TH: All rights reserved.