ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยกรณีโคเสียชีวิต (ลัมปีสกิน) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2564
2 แผนปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (สารวจภาษีป้ายประจาปีงบประมาณ 2565) พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านกรูด ระยะเวลาดาเนินการ (1 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
27 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านกรูด เหตุเนื่องจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หมายเล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หมายเล ดาวน์โหลดเอกสาร
2
22 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง หมายเล ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 ต.ค. 2564
8 ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความแห่งมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 35) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
18 ต.ค. 2564
9 คำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 10629/2564 เรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ต.ค. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรูด เขตเลือกตั้งที่ 1 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
07 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49