ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 เม.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด - 19 บริเวณจุดเสียงในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 เม.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่องขยายเวลาการจ่ายน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 เม.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ แอพลิเคชั่น พ้นภัย ของสภากาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 เม.ย. 2564
5 ขอปิดการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟดอนสำราญ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 มี.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลบ้านกรูด (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
25 มี.ค. 2564
7 ประกาศอำเภอบางสะพาน เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 มี.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 มี.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
19 มี.ค. 2564
10 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอ/เขต บางสะพาน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด ที่ได้รับสมัครรับเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43