ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง-โคกลาน หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านดอนสูง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
90
04 ก.พ. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีต หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรูด โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด-สุดเขต หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านทุ่งเรือยาว ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 ก.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
213
06 พ.ค. 2564
5 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย จังหวัดประจวบคีร ดาวน์โหลดเอกสาร
202
06 พ.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยว ดาวน์โหลดเอกสาร
175
29 เม.ย. 2564
7 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย เทศบาลตำบลบ้านกรู ดาวน์โหลดเอกสาร
166
29 เม.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
22 เม.ย. 2564
9 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ตำบลธงชัย เทศบาลตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จั ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 เม.ย. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายดอนแหลมใหญ่-ปากคลอง หมู่ 5,2 บ้านดอนแหลมใหญ่ ตำบลธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17