ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 และบัญชีรายชื่อผู้พิการ เดือน พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบ้านกรูด ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 และบัญชีรายชื่อผู้พิการ ที่ขึ้นทะเบียน เดือน พฤศจิกายน 2564 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 170 คน