ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกรูด ที่ 685/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย
  รายละเอียด :

คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกรูด ที่ 685/2564 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน