ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด อันที่จะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรูด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรูด อันที่จะต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 106 คน